دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد - سيستم اطلاع رساني

 

 

 

اطلاع رساني تذكرات مهم سيستمجهت رفاه حال دانشجويان عزيزدروس ارائه شده 1
   
طبق هماهنگی های بعمل آمده امکان واریز شهریه از طریقدروس ارائه شده 2
   
حساب سیبا و ملت از تمامی شعب متصل به سیستم شتاب و
   
نیز امکان ورود اطلاعات فیش و چک توسط دانشجویانپورتال جديد دانشجويي 1
   
فراهم گردیده است .خواهشمند است اطلاعیه هاپورتال جديد دانشجويي 2
   
و دستورالعمل های مربوطه را مطالعه فرماییدپورتال جديد دانشجويي 3
   
------------------------------------------پورتال جديد دانشجويي 4
   
پورتال جديد دانشجويي 5
   
پورتال جديد دانشجويي 6
   
پورتال جديد دانشجويي 7
   
پورتال جديد دانشجويي 8
   
پورتال جديد دانشجويي 9
   
   
   
پورتال قديم دانشجويي 1
   
پورتال قديم دانشجويي 2
   
   
   
Your IP Address is : 54.196.238.236